• Gedragsregels ZCFC

  De gedragsregels van ZCFC zijn heel eenvoudig en vanzelfsprekend. Iets dat we al jaren zo doen en gebaseerd op drie basisprincipes; sportiviteit, respect en verantwoordelijkheid. Zo zorgen dat we allemaal kunnen genieten van een onbezorgde en prettige voetbalbeleving bij ZCFC. 

  ONZE GEDRAGSREGELS

  • Wees zuinig op andermans eigendommen en de eigendommen van de club.
  • Vernieling, diefstal, bedreiging, mishandeling, drugs, wapenbezit en ander wangedrag wordt niet getolereerd.
  • Gebruik de prullenbakken die bij de kantine en langs de velden staan. Gooi niets op de grond of op het veld.
  • NIX18 geldt ook bij ZCFC. Dus geen alcohol onder de 18.
  • (Alcoholische) dranken mogen alleen in de kantine en op het overdekte terras (voor en aan de zijkant van de kantine) genuttigd worden.
  • Roken is alleen  toegestaan op het overdekte terras voor de kantine. Zeker niet langs de lijn.
  • Fietsen en scooters moeten worden gestald op de daarvoor bestemde ruimte op het complex.
  • Luister naar de aanwijzingen van ZCFC vrijwilligers/bestuursleden. Indien je het niet eens bent met deze aanwijzingen, ga dan niet in het openbaar een discussie aan maar bespreek het voorval in het wedstrijdsecretariaat/bestuurskamer.
  • ZCFC onderschrijft en conformeert zich aan de ‘Gedragsregels seksuele intimidatie’ opgesteld door NOC*NSF. Deze gedragsregels kan je vinden op de website van NOC*NSF en de KNVB.

  GEDRAGSREGELS TIJDENS WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN

  • Wees sportief, zowel tijdens als na de wedstrijd en training.
  • Toon respect voor de scheidsrechter en grensrechters, de tegenstanders, je medespelers en de toeschouwers.
  • Toeschouwers blijven buiten de omheining van het veld. Indien er geen omheining is, neem dan een minimale afstand van 2 meter buiten de lijnen.
  • Toeschouwers moedigen de spelers op een positieve manier aan. Ze geven geen technische of tactische aanwijzingen aan de spelers en commentaar op de scheidsrechter en grensrechters.
  • Tijdens wedstrijden mag er niet worden warmgelopen langs het veld waarop die wedstrijd gespeeld wordt.
  • Na een wedstrijd of training wordt de kleedkamer opgeruimd achter gelaten.

  ONLINE GEDRAG (o.a. Whatsapp groepen, Social Media)

  Uiteraard gelden hier dezelfde regels als op het complex of op het veld. Behandel elkaar met respect. Maar voor alle volledigheid hieronder nog even de hoofdpunten:

  • Spreek respectvol over andere mensen.
  • Wees  bewust van de gevolgen van het gebruik van social media. Alles wat je via social media verspreidt staat vast, is eenvoudig terug te vinden en vaak lastig weer te verwijderen
  • Realiseer je dat je online ook netjes met elkaar om moet gaan, net als in het gewone leven;
  • Gebruik ook op social media geen bedreigende, (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende of racistische taal
  • Respecteer de privacy van anderen
  • Het ongevraagd opnemen van beelden in de kleedkamers is uiteraard niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan om vertrouwelijke en/of schadelijke informatie te publiceren.
  • Het is niet toegestaan seksistische of racistische uitingen te publiceren.
  • Respecteer copyright. Gebruik geen logo's, beeldmateriaal of muziek zonder toestemming.
  • Plaats geen dingen waardoor je zelf of onze vereniging in verlegenheid kan worden gebracht.

  HANDHAVING EN SANCTIEBELEID

  Bij het bewaken van de huisregels vragen we iedereen alert te zijn en overtreders aan te spreken op hun gedrag. Met acute vragen of problemen kan je op wedstrijddagen altijd terecht op het wedstrijdsecretariaat.

  Voor alle vragen, opmerkingen of problemen kan je contact opnemen met de jeugdcommissie. Voor problemen waarmee je niet in de openbaarheid wil treden heeft ZCFC een andere mogelijkheid. Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van de vereniging: https://zcfc.nl/vereniging/vertrouwenspersoon/

  Voor het niet naleven van de regels zal het bestuur van ZCFC, wanneer nodig geacht, sancties opleggen. Wanneer het overtredingen van jeugdleden betreft, adviseert het verantwoordelijke bestuurslid voor de jeugd, samen met de trainers hierin het hoofdbestuur die de uiteindelijke sanctie zal opleggen. Deze sancties lopen uiteen van een waarschuwing tot aan royement (beëindigen van het lidmaatschap).