• Beëindigen / overschrijven lidsmaatschap

  Bedanken

  Uiteraard zien we je liever niet als lid vertrekken, maar soms is het door omstandigheden niet anders. Indien je besluit je lidmaatschap bij ZCFC te willen beëindigen dan kun je, zoals is aangeven in het aanmeldformulier, je richten tot onze ledenadministratie. Per mail: ledenadministratie@zcfc.nl, of schriftelijk naar het volgende adres:

  Dhr. Ruurd Holwerda o.v.v. opzegging lidmaatschap ZCFC
  De Ruyterstraat 33,
  1541 CV Koog aan de Zaan.

  We stellen het op prijs als je bij de afmelding aangeeft waarom je je lidmaatschap wilt beëindigen.

  Doe dit voor 15 mei van het lopende seizoen. Afmeldingen na deze datum zijn voor de vereniging zeer kostbaar: indelingen en het aanstellen van bijv trainers of aanschaf van materialen vinden plaats aan het einde van het seizoen en brengen dus voor de vereniging kosten met zich mee. Bij een afmelding na 15 mei zal ZCFC dan ook als regel een jaar lidmaatschap in rekening brengen.

  NB: De KNVB geeft als uiterste overschrijf datum 15 juni aan,  maar let op, dit is dus alleen als er aan de clubvoorwaarden is voldaan (zie hierboven).

  Jeugd

  Heb je hierover nog vragen of wil je over de aanleiding van je eventuele vertrek bij ZCFC met iemand (in vertrouwen) praten, dan kun je daarvoor een van de leden van het (jeugd)bestuur benaderen.

  Overschrijven

  1. Beëindig je lidmaatschap bij ZCFC, zoals hierboven beschreven.
  2. Meld je aan bij de andere vereniging.
  3. Als de contributie, boete(s), kledingteruggave en dergelijke zaken afgehandeld zijn, meldt ZCFC je als speler af bij de KNVB.
  4. De door jou gekozen vereniging verzorgt dan de inschrijving bij die club.